حمل نمایش شاهرود شیدایی شاهرود اسماعیلی

حمل: نمایش شاهرود شیدایی شاهرود اسماعیلی کارگردان کارگردانی نمایش فصل شیدایی

گت بلاگز اخبار اجتماعی مجموع بدهی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ۱۵ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان است / قالیباف

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه مجموع دیون شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ۱۵ هزار و پانصد میلیارد تومان است افزود: بر اساس حسابرسی ها از د

مجموع بدهی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ۱۵ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان است / قالیباف

قالیباف: مجموع بدهی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ۱۵ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان است

عبارات مهم : ایران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه مجموع دیون شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ۱۵ هزار و پانصد میلیارد تومان است افزود: بر اساس حسابرسی ها از دولت ۱۹ هزارمیلیارد تومان طلب داریم.

به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف در برنامه گفتگوی خاص خبری شبکه دو سیما، در تشریح تحولات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و پرسشها موجود کلانشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در طرح جامع حمل و نقل ریلی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هشت خط مترو تا افق ۱۴۰۴ آینده نگری شده است بود این درحالی است که سال ۸۴ که توفیق خدمت را در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران پیدا کردم، تنها دو خط مترو به صورت ناقص فعالیت داشت (خط یک از عباس آباد به شهرری می رفت و خط دو نیز از میدان صادقیه و از مسیر میدان امام حسین علیه السلام به سمت دردشت در شرق پایتخت کشور عزیزمان ایران می رفت) البته خط کرج هم وجود داشت که این سه خط روی هم زیاد از ۷۴ کیلومتر نمی شد.

مجموع بدهی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ۱۵ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان است / قالیباف

وی افزود: طبیعتا ما باید خط یک و دو را تکمیل و احداث خطوط سه تا هشت مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران را اجرایی می کردیم؛ بنابراین اینکه بنده گفتم آخر پرونده مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران است به علت این بوده که امروز همه خطوط راه اندازی شده است است و ما ۷۴ کیلومتر خط مترو را امروز به ۳۲۰ کیلومتر رساندیم. از جهت زمانی در حدود بیست و اندی سال حدود ۷۵ کیلومتر خط مترو ساخته شده است ولی در دهه گذشته این رقم به آمار نهایی خود یعنی ۳۲۰ کیلومتر رسیده است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود در تشریح میزان بدهی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: مجموع دیون شهرداری ۱۵ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان مشمول بر مالیات، بیمه، پیمانکاری، بدهی بانک ها و سود کارمزد تسهیلات هست. شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ۱۹ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و اکنون ده هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دارایی آماده فروش دارد.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه مجموع دیون شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ۱۵ هزار و پانصد میلیارد تومان است افزود: بر اساس حسابرسی ها از د

وی گفت: کل املاکی که شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در ۱۲ سال گذشته بر اساس مصوبه شورای شهر فروخته حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان ولی در این مدت ۲۲ هزار میلیارد تومان املاک جهت شهرداری خریداری کرده است.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نه تنها بدهی ندارد بلکه شاخص های منابع مالی آن در عین حال که دولت چیزی از ردیف های بودجه به آن نداده، مثبت است.

قالیباف تصریح کرد: شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از دهه پنجاه طرح جامع نداشته است ولی در سال ۸۶ با مصوبه شورای عالی شهر سازی و دو مصوبه در دولت دارای طرح جامع و تفصیلی شد. کارهای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بر اساس برنامه مشخص و مدون پیش می رود و این مسیر قابل عوض کردن نیست.

مجموع بدهی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ۱۵ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان است / قالیباف

وی افزود: ممکن است در حوزه ساخت تخلفاتی وجود داشته باشد ولی تراکم فروشی را قطعا رد می کنم و آنچه که در دهه ۷۰ در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اتقاق افتاد اکنون به هیچ وجه وجود ندارد .بر اساس طرح جامعه و تفصیلی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت جنوب شهر ۱۸۰ درصد و جهت شمال شهر ۱۲۰ درصد تراکم پایه و بین ۲۴۰ تا ۳۵۰ درصد تراکم مجاز و خارج از این یک متر تراکم دیگری فروخته نشده است .

وی با بیان اینکه در هوشمند سازی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اکنون حدود ۱۴۰ خدمت ارائه می شود گفت: روزانه با سامانه ۱۳۷ چهار هزار تماس گرفته و از این تعداد هزار و ۵۰۰ خدمت مستقیم ارائه می شود .

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه مجموع دیون شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ۱۵ هزار و پانصد میلیارد تومان است افزود: بر اساس حسابرسی ها از د

قالیباف با اشاره به توسعه حمل و نقل در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به تکمیل خطوط مترو و افتتاح خطوط سامانه تنرو اتوبوس اشاره کرد و افزود: اکنون ۸ خط مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران کامل شده است است در حالی که در سال ۸۴ فقط دو خط مترو آن هم به صورت ناقص و به طول ۷۴ کیلومتر با در نظر گرفتن خط کرج در پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود داشت.

وی با بیان اینکه هیچ ایستگاه مترو با نقص در حوزه خدمات ایمنی و ساخت به بهره برداری نمی رسد گفت: اکنون ۱۷۰ ایستگاه مترو در پایتخت کشور عزیزمان ایران فعال است.

مجموع بدهی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ۱۵ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان است / قالیباف

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به ایمنی خط هشت مترو نیز گفت: در حوزه قضایی شهر آفتاب براساس گزارشی که به این حوزه راجع به خطر انحراف خودروها به خطوط ریلی مترو داده شده است بود اعلام شد خط هشت مترو مسئله امنیتی دارد ولی براساس قانون فاصله این خط ریلی با بزرگراه رعایت شده است است و چنین خطری وجود ندارد.

قالیباف تاکید کرد: شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مسئول ساخت این خط ریلی که خارج از شهر است نبود ولی دولت از ما خواست که آن را بسازیم. امکان ندارد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران خطوط مترو را بسازد و در آن همه استانداردهای روز دنیا رعایت نشود.

وی افزود: مهمترین عنوان جهت شهرداری ایمنی و رفاه شهروندان هست. در حوزه حمل و نقل شهری اکنون حدود شش هزار اتوبوس که نیمی ازآنها عمر بافایده خود را کرده در حرکت اند و با احتساب خارج کردن اتوبوس های فرسوده شش هزار اتوبوس کم داریم.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: براساس قانون ۸۲ درصد هزینه تامین اتوبوس بر عهده دولت و ۱۸ درصد برعهده شهرداری هست. در حوزه مترو نیز اگر دولت سهم خود معادل هزارو ۵۰۰ واگن را به شهرداری تحویل میداد اکنون به جای ۱۹درصد سفرهای شهری ۳۵ درصد این سفرها با مترو انجام و معادل ۱۰ میلیون مسافر جابه جا می شد. با تامین واگن های مورد نیاز مترو به وسیله دولت وقت ورود قطارها به ایستگاه ها به دو نیم دقیقه کم کردن می یافت.

وی افزود: در حالی که در سال ۸۴ حدود ۲۷۰ واگن در مترو فعال بود اکنون این تعداد بیش از هزارو ۳۰۰ واگن است . در حالی که ۵۰ درصد تجهیز و ساخت مترو بر عهده دولت است ولی اکنون سهم دولت در مترو بسیار کمتر از این است.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه جهت ساخت یک کیلومتر خطوط مترو همراه با واگن آن ۲۳۰ میلیارد تومان نیاز است در سال گذشته کل بودجه ای که دولت جهت مترو به شهرداری پرداخت فقط ۱۰۰ میلیارد تومان بود. در پایتخت کشور عزیزمان ایران ده خط بی آر تی بر اساس بررسی و به کارگیری تجربه کشورهای که در این زمینه شهرت جهانی دارند راه اندازی شده است است.

قالیباف ادامه داد: در حوزه نو سازی تاکسی های فرسوده دولت همراهی خوبی انجام داد و اکنون تعداد بسیار کمی از تاکسی ها نیاز به نو سازی دارند.

وی با بیان اینکه سیاست زده ها از پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان شهر سوخته نام می برند و این عنوان غیر قابل قبول هست، گفت: شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران شهر جدیدیست و ما از ابتدا کار خود را با برنامه شروع کردیم و در این ۱۲ سال نیز کارها براساس برنامه پیشرفته است.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: در پایتخت کشور عزیزمان ایران خدمت به مردم باید به دور از گرایش های سیاسی، عمومی و مذهبی باشد و ما این نگاه را در کارهای خود رعایت و زمینه حوزه مردم را در انجام کارها فراهم کردیم. پیش از سال ۸۴ فاصله شمال ، جنوب و غرب و شرق شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران روز به روز زیاد می شد ولی در ۱۲ سال گذشته این فاصله از نظر نرم افزاری و سخت افزاری کم کردن یافته است.

قالیباف با بیان اینکه ۶۳ محل محروم در پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود دارد که بعضی از آنها در مناطق یک و دو پایتخت کشور عزیزمان ایران هستند گفت: محله های محروم و ۹۶ درصد مردم جهت ما موضوعیت دارند و ما به آنها توجه کردیم .

وی تاکید کرد: در نشستی که با حضور جهانگیری معاون اول مدیر جمهور برگزار شد شهرداری به دولت طرحی را جهت برطرف آلودگی و برطرف ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران در برنامه ای شش ساله ارائه کرد و همه قبول کردند که آلودگی و ترافیک با این طرح قابل حل است ولی در ادامه دولت همراهی نکرد و مسئولیت اجرایی آن نیز بر عهده شهرداری نگذاشت. با این حال آن بخش از این طرح که مربوط به شهرداری بود تکمیل شده است است .

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران تصریح کرد: اکنون بیش از ۴میلیون ماشین در پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود دارد و از شورای شهر تازه می خواهیم حل مسئله ترافیک و آلودگی هوا را در اولویت قرار دهد. در حوزه مدیریت بحران شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران دولت کمترین حمایت را انجام داده است .

وی افزود: شهرداری در ۱۲ سال گذشته ۱۳۰ سوله بحران جهت مقابله با حوادث طبیعی مانند زلزله ساخته است در حالی که پیش از آن چنین تاسیساتی در پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود نداشت. هزار مدرسه جهت زلزله آماده و پل های پایتخت کشور عزیزمان ایران ترمیم شده است است .قانون شهرداری ها بسیار ضعیف و چالش بزرگی برابر شوراهای شهر و شهرداری هاست.

مجید فراهانی منتخب مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز در گفت وگوی ضبط شده است تلفنی در این برنامه با اشاره به اینکه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بعد از گزینش کاندیداها بلافاصله جلسات غیر رسمی خود را شروع کرده است گفت: در مرحله اول فهرست ۲۴ نفره کاندیدای شهرداری مطرح شد و سپس این فهرست به ۷ نفر رسید تا از آنها برنامه عملیاتی جهت اداره شهرداری طلب کنیم.

فراهانی با اشاره به اینکه قرار است در مرحله نهایی که فردا یا بعد فردا است برنامه های تنظیم شده است به وسیله نامزدها و کاندیداها ارایه شود افزود: ۲ نفر از۷ نفر به علت حضور در کابینه برنامه ای ارائه نکرده اند لذا فردا و بعد فردا۵ نفر از منتخبان به ارائه برنامه خود خواهند پرداخت. امیدواریم پنجشنبه بعدازظهر خبر خوشی جهت شهروندان تهرانی بدهیم.

واژه های کلیدی: ایران | برنامه | شهرداری | ترافیک پایتخت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs