حمل نمایش شاهرود شیدایی شاهرود اسماعیلی

حمل: نمایش شاهرود شیدایی شاهرود اسماعیلی کارگردان کارگردانی نمایش فصل شیدایی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی نگرانی راجع به ورزش نکردن طول عمر را کم کردن می‌دهد

بررسی‌ها در دانشگاه استنفورد نشان داده است که حتی احساس آمادگی جسمانی کمتر داشتن نسبت به دیگران و فکر اینکه در ورزش تنبلی می‌کنیم می‌تواند طول عمل را کم کردن ده

نگرانی راجع به ورزش نکردن طول عمر را کم کردن می‌دهد

نگرانی راجع به ورزش نکردن طول عمر را کم کردن می دهد

عبارات مهم : فعالیت

بررسی ها در دانشگاه استنفورد نشان داده است که حتی احساس آمادگی جسمانی کمتر داشتن نسبت به دیگران و فکر اینکه در ورزش تنبلی می کنیم می تواند طول عمل را کم کردن دهد.

به گزارش ایسنا، پیش از این مطالعات متفاوت نشان داده بود که نگرانی راجع به سلامتی و فکر آن تاثیرات فیزیولوژیکی بر بدن دارد.

نگرانی راجع به ورزش نکردن طول عمر را کم کردن می‌دهد

در سال ۲۰۰۷ مطالعاتی انجام شد که در آن تعدادی زن ورزشکار مورد بررسی قرار گرفتند. این زنان از ورزش خود رضایت نداشتند و تصور می کردند که فعالیت آن ها تاثیرگذار نیست. چند جلسه با آن ها صحبت شد و به آن ها گفته شد که ورزش که می کنند بسیار موثر هست. بعد از یک ماه فشار خون و میزان چربی بدن این افراد شرایط بسیار بهتری پیدا کرد.

در ادامه این تحقیقات اخیراً در دانشگاه استنفورد تفکر منفی راجع به ورزش نکردن و تنبلی کردن در ورزش بررسی شد.

بررسی‌ها در دانشگاه استنفورد نشان داده است که حتی احساس آمادگی جسمانی کمتر داشتن نسبت به دیگران و فکر اینکه در ورزش تنبلی می‌کنیم می‌تواند طول عمل را کم کردن ده

بررسی ها نشان داد افرادی که تصور می کنند آمادگی جسمانی کمتری نسبت به دیگران دارند طول عمر کمتری خواهند داشت.

افرادی که تصور می کنند به اندازه کافی فعالیت بافایده ندارند ۷۱ درصد زیاد احتمال فوت دارند.

افرادی که تصور می کنند فعالیت بی فایده ای دارند احتمال دارد که بعد از مدتی ورزش را کنار بگذارند و در طول وقت کمتر فعالیت کنند.

نگرانی راجع به ورزش نکردن طول عمر را کم کردن می‌دهد

مدیر این تحقیقات اعتقاد است که تصور ما راجع به میزان ورزش کردن مان به اندازه خود ورزش کردن تاثیرگذار است.

مدیر این تحقیقات می گوید اگر به دیگران مرتباً بگوید که فعالیت آن ها کم است و نیاز به فعالیت دارند، شما در واقع جهت آن ها مسئله بیشتری ایجاد می کنید و باعث فوت زودرس آن ها می شوید. انگیزه ایجاد کردن جهت ورزش در دیگران بافایده است ولی نباید با ایجاد وحشت و نگرانی همراه باشد. اینکه چه میزان ورزش کافی است به خود فرد بستگی دارد. اگر هر لحظه تصور می کنید ورزشی که انجام می دهید کافی نیست براش ما مسئله ساز خواهد بود.

بررسی‌ها در دانشگاه استنفورد نشان داده است که حتی احساس آمادگی جسمانی کمتر داشتن نسبت به دیگران و فکر اینکه در ورزش تنبلی می‌کنیم می‌تواند طول عمل را کم کردن ده

واژه های کلیدی: فعالیت | تحقیقات | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs