حمل نمایش شاهرود شیدایی شاهرود اسماعیلی

حمل: نمایش شاهرود شیدایی شاهرود اسماعیلی کارگردان کارگردانی نمایش فصل شیدایی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات تیام بازیکن استقلال است و ITC او را صادر نمی‌کنیم / فتحی

سرپرست کلوب استقلال نسبت به قرارداد مهاجم سنگالی با کلوب اماراتی تصویر العمل نشان داد.

تیام بازیکن استقلال است و ITC او را صادر نمی‌کنیم / فتحی

فتحی: تیام بازیکن استقلال است و ITC او را صادر نمی کنیم

عبارات مهم : بازیکن

سرپرست کلوب استقلال نسبت به قرارداد مهاجم سنگالی با کلوب اماراتی تصویر العمل نشان داد.

به گزارش فارس، سرپرست کلوب استقلال در خصوص کارها این کلوب علیه تیام گفت: تیام بازیکن ما است و ما همچنان پیگیر او هستیم. به فیفا هم نامه نوشتیم و تا زمانی که حق و حقوقمان را پرداخت نکند بازیکن استقلال محسوب می شود.

تیام بازیکن استقلال است و ITC او را صادر نمی‌کنیم / فتحی

وی در خصوص اینکه این بازیکن با عجمان قرارداد بسته هست، گفت: او حق امضای قرارداد با کلوب دیگری را ندارد و ما ITC این بازیکن را صادر نخواهیم کرد.

واژه های کلیدی: بازیکن | قرارداد | استقلال | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs