حمل نمایش شاهرود شیدایی شاهرود اسماعیلی

حمل: نمایش شاهرود شیدایی شاهرود اسماعیلی کارگردان کارگردانی نمایش فصل شیدایی

گت بلاگز اخبار پزشکی پیش بینی بازگشت سرطان پوست با آزمایش خون

طبق نتیجه های یک تحقیق جدید، یک آزمایش خون راحت از بیماران مبتلا به سرطان پوست می تواند به پزشکان در آینده نگری احتمال بازگشت این سرطان تهاجمی سال های قبل از بر

پیش بینی بازگشت سرطان پوست با آزمایش خون

پیش بینی بازگشت سرطان پوست با آزمایش خون

عبارات مهم : آزمایش

طبق نتیجه های یک تحقیق جدید، یک آزمایش خون راحت از بیماران مبتلا به سرطان پوست می تواند به پزشکان در آینده نگری احتمال بازگشت این سرطان تهاجمی سال های قبل از بروز علائم کمک کند.

به گزارش مهر، این یافته ها می توانند به شناسایی بیمارانی که در معرض ریسک اوج بازگشت بیماری ارزش هستند یاری کند و بدهید ترتیب از درمان های تازه ایمن درمانی بهره گیرند.

پیش بینی بازگشت سرطان پوست با آزمایش خون

در مطالعه انجام شده است به وسیله محققان موسسه تحقیقات سرطان دانشگاه منچستر، نمونه خون ۱۶۱ بیمار مبتلا به مرحله ۲ و ۳ ملانوما بعد از جراحی گرفته شد.

سپس محققان به بررسی نقایص موجود در دو ژن BRAF و NRAS که با ۷۰ درصد موارد مبتلا شدن به سرطان های پوست ملانوما مرتبط هستند پرداختند. بعد از گذشت ۵ سال، ۳۳ درصد بیمارانی که دارای آزمون مثبت خون از لحاظ نقایص در هر یک از این دو ژن بودند زنده مانده بودند، در حالیکه ۶۵ درصد بیماران فاقد این نقص ژنی زنده مانده بودند.

طبق نتیجه های یک تحقیق جدید، یک آزمایش خون راحت از بیماران مبتلا به سرطان پوست می تواند به پزشکان در آینده نگری احتمال بازگشت این سرطان تهاجمی سال های قبل از بر

نتایج آشکار ساخت که سرطان پوست در بیماران دارای نقص و عیب در این دو ژن، در مدت یک سال بعد از جراحی بازگشت یافته بود.

ریچارد مارایس، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «در مورد بعضی بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته پوست یا ملانوما، در نهایت سرطان ارزش بازخواهد گشت.»

ما هیچ آزمایش موثق و مطمئنی در مورد آینده نگری بازگشت بیماری این گروه از بیماران نداشتیم، ولی یافته های ما بسیار امیدبخش هستند. این درمان ها می تواند منجر به کم کردن ریسک گسترش سرطان شود.

پیش بینی بازگشت سرطان پوست با آزمایش خون

واژه های کلیدی: آزمایش | بازگشت | تحقیقات | مبتلا شدن | آزمایش خون | سرطان پوست | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs